Midzomernachtfeest Dorst

Het Midzomernachtfeest Dorst is een jaarlijks terugkerend meerdaags feest in juni met activiteiten voor alle inwoners van het dorp. Gezelligheid en saamhorigheid staan daarbij voorop. Alle evenementen en activiteiten van stichting Midzomernachtfeest Dorst zijn dus dusdanig opgezet dat deze voor alle generaties in het dorp toegankelijk zijn. We hopen hiermee een sfeer van verbinding en samenwerking te creëren tussen de verschillende generaties uit het dorp
Traditionele onderdelen zijn onder meer een festival met Nederlandstalige muziek, een spelletjesochtend, de Dorstse KennisKwis en de grote feestavond.
Die vinden allemaal plaats in en rond de enorme feesttent op het dorpsplein. In hetzelfde weekend staan verder de jaarlijkse kermis en jaarmarkt op de agenda, die ook veel bezoekers van buiten Dorst trekken.

Datum Editie 2024: 13 t/m 16 juni 2024.

Midzomernachtfeest Dorst 2024.

De voorbereidingen voor editie 2024 zijn gestart.
De eerste vergaderingen hebben plaatsgevonden en de plannen voor 2024 krijgen langzaam vorm.
Zodra er nieuws is zullen we dit bekent maken via deze website en onze socials.

Facebook: @midzomernachtfeest dorst
Instagram: midzomernachtfeest_dorst

De programma pagina zal steeds meer worden gevuld.

Het bestuur van Stichting Midzomernachtfeest Dorst hoopt ook dit jaar weer een beroep te kunnen doen op alle vrijwilligers, sponsoren en vrienden.
De organisatie van dit evenement is niet mogelijk zonder de enthousiaste inzet van onze vrijwilligers. sponsors en vrienden.
Zonder hen zou het Midzomernachtfeest niet mogelijk zijn. Graag willen wij hen langs deze hartelijk bedanken!!!